Tutaj powinien być opis

Niebieskie motyle - kompleksowo naprzeciw potrzebom dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Od miesiąca czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Urzejowicach trwa zadanie realizowane przez Gminę Przeworsk pt. "Niebieskie motyle - kompleksowo naprzeciw potrzebom dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera" realizowane w ramach budżetu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" - edycja 2018 oraz budżetu Gminy Przeworsk.

W ramach zadania utworzono salę do terpii metodą integracji sensorycznej, gdzie mają zajęcia dzieci z terenu Gminy Przeworsk. Cześć zajęć już zrealizowano, pozostała część odbywać się będzie w każdy wtorek w godz od 15.00 do 18.30 do dnia 15.12.2018 r.