Tutaj powinien być opis

Jubileusz 15 - lecia nadania szkole imienia św. Antoniego z Padwy

 

 Dla naszej społeczności szkolnej 13 czerwiec był szczególnie uroczysty. Tego dnia obchodziliśmy piękny jubileusz 15-lecia nadania szkole imienia św. Antoniego z Padwy. W odpowiedzi na zaproszenie pani dyrektor Agaty Bróż przybyli do nas  znamienici goście: wójt Gminy Przeworsk -Pan Daniel Krawiec, ks. proboszcz Antoni Łyko, ks. Stanisław Babiarz, ks. Krzysztof Rygiel(byli katecheci),radny i sołtys-pan Zbigniew Wąsacz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej- p. Marta Orzechowska –Haftek, prezes KGW- p. Elżbieta Gonciarz, była dyrektor szkoły - p. Maria Stącel, przewodnicząca Rady Rodziców- p. Łucja Bożek, nauczyciele emeryci, pan Tadeusz Gołdasz oraz mieszkańcy Urzejowic. Pierwszym punktem radosnego świętowania był udział w Eucharystii w miejscowym kościele pw. św. Mikołaja Biskupa. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. proboszcz Antoni Łyko, a homilię wygłosił ks. Zbigniew Suchy-redaktor naczelny tygodnika Niedziela. Następnie wszyscy udali się do szkoły i odmówili modlitwę przy figurze św. Antoniego, prosząc o dalszą opiekę. Pani dyrektor powitała obecnych słowami, które 15 lat temu zapisał w kronice szkolnej Arcybiskup Józef Michalik: „Wybór patrona szkoły w Urzejowicach –świętego Antoniego- to deklaracja zaufania i nadziei, o św. Antoni, pomagaj nam wszystkim realizować piękno człowieczeństwa otwartego na miłość Boga i ludzi”. Dodała również, iż św. Antoni motywuje nas cały czas do jeszcze większego wysiłku w pracy nad sobą. Następnie głos zabrał pan wójt, podkreślając jak przemożnego patrona ma nasza szkoła, dając jednocześnie świadectwo własnej wiary w Jego pomoc. Kolejnym punktem radosnego świętowania była uroczysta akademia, w której wzięli udział młodsi i starsi uczniowie, prezentując słowami wierszy i piosenek sylwetkę naszego patrona. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie. Mamy nadzieję, iż św. Antoni nadal będzie nas wspierał w codziennym trudzie kształtowania umysłów oraz serc dzieci i młodzieży, a młodym ludziom nie pozwoli, aby zagubili się na krętych ścieżkach, które niesie życie.

Bernardeta Wollek