Tutaj powinien być opis

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców

      W środę 17 stycznia 2018 r. odbyły się w Szkole Podstawowej w Grzęsce Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców. W rozgrywkach wzięły udział drużyny z terenu Gminy Przeworsk: Nowosielec, Urzejowic i Grzęski. Mecze rozgrywano systemem "każdy z każdym". Wyniki meczów: Nowosielce : Urzejowice - 0 : 2, Grzęska : Nowosielce - 2 : 0, Urzejowice : Grzęska - 2 : 0. Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - Urzejowice
II miejsce - Grzęska
III miejsce - Nowosielce

        Po zakończeniu zawodów Wójt Gminy Przeworsk Pan Daniel Krawiec i Dyrektor Szkoły Pan Janusz Skowronek podziękowali wszystkim uczestnikom za rywalizację i pogratulowali sukcesów, a następnie wręczyli pamiątkowe dyplomy i puchary.