Tutaj powinien być opis

Projekt Omnibus - informacje dla rodziców

Szanowni Państwo,

 

Gmina Przeworsk wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz gminami  Baligród, Fredropol, Ustrzyki Dolne i Solina realizuje projekt partnerski pt. OMNIBUS – kompleksowy program rozwoju szkoły

Celem główny projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego - wzrost kompetencji wśród uczniów oraz nauczycieli, zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie nauczania oraz tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez kursy, szkolenia, realizację interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, doposażenie szkół w sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany jest w 5 szkołach na terenie gminy Przeworsk.

Dla uczniów zorganizowane zostaną następujące pozalekcyjne szkolenia i warsztaty:

- Zajęcia szachowe dla uczniów

- Warsztaty kreatywne dla uczniów – twórcze myślenie

- Gry logiczne dla uczniów

- Zajęcia dodatkowe – metoda eksperymentu

- Zajęcia dodatkowe – algorytmika z użyciem SCRATCH

 - Wizyta studialna w kampusie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Kielnarowej podczas której odbędą się warsztaty.

Wszystkie zajęcia i warsztaty dla uczniów są bezpłatne. 


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA-OMNIBUS - pobierz

Załączniki