Tutaj powinien być opis

Przedstawiciele Naturhouse w naszej szkole

         W związku z narastającym problemem otyłości wśród dzieci i młodzieży 28 IV 2017 r. zorganizowano spotkanie uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum z przedstawicielami Naturhouse w Przeworsku: panią A. Ożga - dietetyk i panią E. Żelazko - asystentka.

        Podczas spotkania przedstawiono zasady zdrowego żywienia, a wręcz co jeść, a czego unikać. Racjonalne odżywianie jest bardzo ważne dla właściwego funkcjonowania i rozwoju młodych ludzi - o tym poinformowano  naszych uczniów.

       Mamy nadzieję, że dotarliśmy głównie do tych, którzy sięgają po jedzenie "śmieciowe"

                                                                                                                 Danuta Wlazło