Tutaj powinien być opis

Spotkanie z przedstawicielami Powiatowej Policji w Przeworsku

       16 V 2017r. zorganizowano zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla trzech grup wiekowych uczniów (IV-VI; I-II Gim; III Gim).  

     Tematem zajęć była "Odpowiedzialność prawno-karna nieletnich sprawców czynów zabronionych". Spotkanie poprowadzili przedstawicile Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku pani asp. Justyna Urban i sierżant sztabowy pan Marceli Jucha.

                                                                                                           Danuta Wlazło