Sprzątanie Świata 2017

Dnia 28  kwietnia odbyło się z inicjatywy naszej szkoły sprzątanie Urzejowic, w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie klas 4- 5 szkoły podstawowej. Skoncentrowaliśmy się głównie w miejscach publicznych : parku, obejściu szkoły, drogach publicznych. Zebraliśmy aż 10 worów śmieci. Myślimy,  że  wszystkim  mieszkańcom Urzejowic będzie z tego powodu przyjemniej żyć. 

Magdalena Słysz