Reforma oświaty


INFORMACJE DOTYCZĄCE REFORMY OŚWIATY http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=11601&ida=7421&idw=1&idg=1

  www.reformaedukacji.men.gov.pl