KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

TERMIN

TEMAT

01.09.2017r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

15.09.2017r.

Akcja „Sprzątanie świata”

26.09.2017r.

Zebranie organizacyjne z rodzicami.

Wybór rad klasowych rodziców.

29.09.2017r.

Dzień tabliczki mnożenia

13.10.2017r.

Pasowanie na ucznia klasa I SP

Dzień Edukacji Narodowej

10.11.2017r.

Rocznica odzyskania niepodległości

14.11.2017r.

Zebranie z rodzicami, powiadomienie rodziców o ocenach i zachowaniu uczniów

30.11.2017r.

Szkolna zabawa andrzejkowa

Zimowa przerwa świąteczna 23.12. - 31.12.2017 r.

19.01.2018r.

 23.01.2018r.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP – klasyfikacja uczniów za I semestr.

Zebranie z rodzicami – podsumowanie wyników nauczania.

27.01.2018r.

Wieczór kolęd i pastorałek

Ferie zimowe 29.01. - 11.02.2018 r.

luty 2018r.

Zabawa choinkowa

20.03.2018r.

Zebranie rodziców

Wiosenna przerwa świąteczna 29.03. - 03.04.2018 r.

kwiecień 2018r.

Tydzień Dziedzictwa Kulturowego Europy

(rok 2018 – Rokiem Dziedzictwa Kulturowego Europy)

ŚWIĘTO KSIĄŻKI

05.04.2018r.

Rocznica śmierci Papieża

18.04.2018r.

Egzamin Gimnazjalny – część humanistyczna

19.04.2018r.

Egzamin Gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza

20.04.2018r.

Egzamin Gimnazjalny – język obcy nowożytny

24.04.2018r.

Dzień Ziemi

27.04.2018r.

Święto Konstytucji 3 Maja

17.05.2018r.

Zebranie z rodzicami

13.06.2018r.

Dzień Patrona Szkoły

18.06.2018 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP – klasyfikacja roczna

22.06.2018r.

Zakończenie roku szkolnego