HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


26.09.2017r.


Zebranie klasowe - organizacja roku szkolnego, regulaminy, wymagania edukacyjne, wybór rady oddziałowej

 

14.11.2017r.

 

Zebranie klasowe - informacja o postępach uczniów w nauce, zachowaniu


23.01.2018r.


Zebranie klasowe - wyniki klasyfikacji śródrocznej


20.03.2018r.


Zebranie klasowe - informacja o postępach uczniów w nauce, zachowaniu

17.05.2018r.


Zebranie klasowe - informacja o wynikach uczniów w nauce, przewidywane oceny ndst.