Wykazy podręczników, które będą obowiązywały w roku szkolnym 2017/2018

 

 Podręczniki do klas:

 

- I Szkoły Podstawowej

- II a, II b Szkoły Podstawowej

- III Szkoły Podstawowej

- IV a, IV b Szkoły Podstawowej

- V Szkoły Podstawowej

- VI Szkoły Podstawowej

- VII Szkoły Podstawowej

- II Gimnazjum

- III Gimnazjum

zgodnie z Rozporządzeniem MEN będą zakupionez dotacji celowej przez szkołę. 

Szczegółowe informacje dotyczące podręczników dostępne są na stronie internetowej:

www.men.gov.pl

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN zakupić należy podręczniki:

- I Szkoły Podstawowej

           Religia: „Jesteśmy rodziną Pana Jezusa”

               Red. Ks. P. Goliszek

- II a, II b Szkoły Podstawowej

               Religia: „Kochamy Pana Jezusa”

               Red. Ks. P. Goliszek

 

- III Szkoły Podstawowej

                 Religia:   „Przyjmujemy Pana Jezusa”

                 red. Ks. P.Goliszek

 

- IV a, IV b Szkoły Podstawowej

                 Religia: „Jestem chrześcijaninem”(podręcznik)

                 Ks. Tadeusz Biały

                  „Jestem chrześcijaninem” karty pracy dla klasy IV SP

                   Red. ks. Waldemar Janiga

 

                 Język angielski: Evolution plus 1” Barbara Ściborowska wyd. MACMILLAN

                  podręcznik,  dop. 675/1/2014/2015

                  Bez ćwiczeń

                          

- V Szkoły Podstawowej

                  Religia: „Wierzę w Boga” –podręcznik i  karty pracy

                    Red. ks. Waldemar Janiga

 

                  Język angielski: Evolution  plus 2” Nick Beare – podręcznik , Macmillan

               Bez ćwiczeń

- VI Szkoły Podstawowej

                  Religia: „Wierzę w Kościół”

                  Red. Ks. W.Janiga

 

                 Język angielski: “Evolution plus 3” Nick Beare, Macmillan - podręcznik

                 Bez ćwiczeń

- VII Szkoły Podstawowej

                  Religia:   „Z Bogiem na ludzkich drogach. Spotykam Twoje Słowo”

                  podręcznik i karty  pracy

                red. Ks. Paweł Mąkosa            

- II Gimnazjum

                 Religia:   „Z Tobą idę przez życie” podręcznik i karty pracy

                 red. Ks.Paweł Mąkosa  

- III Gimnazjum

                   Religia: „Żyję Twoją miłością”

                   Ks. P.Mąkosa