Bardzo leży nam na sercu piękno i czystość naszego środowiska. „Bije w  nas zielone serce”. Podejmujemy więc szereg akcji ekologicznych uświadamiających mieszkańcom naszej wioski i okolic niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z zanieczyszczeniem przyrody. Przygotowaliśmy niejedną EKO-wystawę, by propagować recykling i zdrowy tryb życia.

Zorganizowaliśmy także odważną akcję pt.: „Kochasz dzieci, nie pal śmieci!” Przygotowaliśmy w świetlicy bardzo wymowne plakaty i ulotki.

Plakaty umieściliśmy w widocznych miejscach  na tablicach informacyjnych w naszej miejscowości, w witrynach sklepowych…

Ulotki zabrali uczniowie naszej szkoły do swoich domów, do rodzin, znajomych i sąsiadów…