Tydzień Praw Dziecka rozpoczęliśmy w tym roku od nauki naszego hymnu świetlicowego, którym jest „Piosenka o prawach dziecka”, wykonywana przez Małą Orkiestrę Dni naszych.  Słowa napisał, a muzykę skomponował Jerzy Kobyliński. Oto tekst naszego HYMNU:

Mam prawo żyć
Mam prawo być sobą
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą. 
Mam prawo kochać i kochanym być 
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.

Dziecka prawa poważna sprawa 
Dziecka prawa to nie zabawa

Mogę się śmiać
Może się dziać pięknie
Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.
Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych
Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.

Mam prawo śnić
Mam prawo być inny
Mogę być słabszy lecz nie czuć się winny.
Mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę
Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.

Nasz hymn ćwiczyliśmy wielokrotnie i z wielkim powodzeniem, przy akompaniamencie przedziwnych instrumentów muzycznych, które sami wykonaliśmy.

Po raz pierwszy bardzo uroczyście i publicznie nasz Świetlicowy HYMN wykonaliśmy wraz z kl. II po spektaklu „Calineczka” na Dzień Dziecka.