Dlaczego nasza świetlica nosi nazwę „Maciusiowo”?
Dlatego, że jest to kolorowa kraina naszej wyobraźni, w której na dobre zagościł Król Maciuś Pierwszy. Ten drobny i młodziutki król (miał zaledwie 10 lat), wykazał się wielką odwagą i mądrością, a jego wspaniałe przygody opisał Janusz Korczak. Autor „Króla Maciusia Pierwszego” i wielu innych książek dla dzieci nazywany był różnie: „Starym Doktorem”, nauczycielem, „radosnym wychowawcą”, pedagogiem, pisarzem, a przede wszystkim prekursorem praw dziecka i wielkim przyjacielem dzieci.
Polecamy ciekawą prezentację multimedialną o Korczaku:
https://www.youtube.com/watch?v=cuLJFYoY9l8

Słowa „Starego Doktora” są mottem „Planu pracy naszej świetlicy” i naszej sali:

   "Dziecko chce być dobre,
Jeśli nie umie - naucz
   Jeśli nie wie - wytłumacz
 Jeśli nie może - pomóż.

Dlaczego dziś o tym piszemy?
Powód jest bardzo poważny!
Od poniedziałku w świetlicy czas i nasze prace upływają nam pod hasłem: „Tydzień PRAW DZIECKA”, bo w najbliższy piątek – 20 listopada po raz drugi obchodzić będziemy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Po co taki dzień? Jak go świętować?
Odpowiedzią niech będą mądre słowa Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, które teraz zacytujemy:

            „Chciałbym, żeby był to dzień, w którym bardzo wyraźnie, a zarazem kompetentnie, przypominamy o tym, że prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka, że prawa dziecka to nie jest jakiś przywilej, który dzieciom się należy, jak są grzeczne, one im się należą bo  tylko i aż  są dziećmi, są ludźmi.

Warto świętować ten dzień przez mądrą, dobrą edukację w zakresie praw dziecka, np. lekcje  ciekawe, atrakcyjne, aktywizujące.  Dzieci powinny swoje prawa nie tylko umieć wymienić, ale również rozumieć. To samo zresztą dotyczy nas, dorosłych.

Powinniśmy uczyć dzieci własnym przykładem.  Jeśli mówimy, że każdy człowiek ma prawo do szacunku, to trzeba ten szacunek dzieciom okazywać i oczekiwać, że one będą go okazywały dorosłym i wobec siebie nawzajem. Podobnie w przypadku prawa do prywatności, do wyrażania własnego zdania.

Żeby móc się dogadać, trzeba ze sobą rozmawiać, a nie tylko przemawiać.

Ten dzień jest ważny, bo przypomina o prawach dziecka, ale są one ważne i powinny być przestrzegane także przez resztę roku.  Nie wystarczy dobrze zorganizować i przeprowadzić praktyczną lekcję 20 listopada, trzeba pamiętać, by te działania kontynuować 21, 22 i każdego innego dnia”.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podczas głosowań na 79. posiedzeniu, ustanowił dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.  (…)  Za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Praw Dziecka głosowało 424 posłów, nikt nie był przeciwko, a 7 posłów wstrzymało się od głosu”.