Rodzaj

miejsce

Uczestnik/    uczestnicy

Przygotowujący nauczyciel

Konkursy ogólnopolskie

 

XXI Ogólnopolski Mł. Konkurs Krajoznawczy (literacki) „Poznajemy ojcowiznę”

I

3

p. H. Zając

VII edycja ogólnopolskiego konkursu dla SP i Gimnazjów „Na wspólnej ziemi” organizowanego przez Fundacje Shalom

II

2

p. H. Zając

Konkursy wojewódzkie

 

 

 

Konkurs literacki pod hasłem „…rodzina jest centrum i sercem cywilizacji miłości”

I

1

p. A.Bróż

XXI Woj. Mł. Konkurs Krajoznawczy (literacki) „Poznajemy ojcowiznę”

I

3

p. H. Zając

Tenis stołowy

II

2

p. M. Thomas

Woj. Konkurs „Na najlepszy produkt turystyczny mojej małej Ojczyzny”

III

2

p. H. Zając

Woj. Konkurs Krasomówczy ”Poznajemy Ojcowiznę” dla SP i Gimnazjum

I

5

p. H. Zając

Konkursy powiatowe/gminne

 

 

 

V Gminny Konkurs Interdyscyplinarny dla uczniów gimnazjum

I, III

3

p. P. Wojtas

p. M. Kozak

p. H. Zając

p. A. Potępa

Konkurs „Czytania ze zrozumieniem”.

I, II, III

3

p. K. Słysz

Konkurs Piosenki Maryjnej „Totus Tuus”

I

III

1

1

ks. S. Babiarz

IX Gminny Konkurs Ortograficzny- „I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii”

II,

wyróżnienie

2

p.B.Wollek

IX Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny klas IV-VI Szkół Podstawowych „Mistrz Ortografii”

II,

wyróżnienie

4

p.B.Wollek

IX Regionalny Turniej Krajoznawczo-Turystycznego

III

4

p. H. Zając

Konkurs „EKO – moda”

wyróżnienie

1

p. K. Kielar

Konkurs ortograficzny dla uczniów

kl. III SP

III

3

p. G. Kasprzyk

Konkurs matematyczny dla uczniów

 kl. III SP

II

3

p. G. Kasprzyk

„Miejsce powiatu przeworskiego w kraju i Europie na przestrzeni dziejów”

I

1

p. I. Makar

Tenis stołowy -powiat

I

2

p. M. Thomas

Tenis stołowy – gmina

I

2

p. m. Thomas

Piłka mini siatkowa

I dz

IIIch

19

p. D. Stącel

Tenis stołowy

III ch

I dz

5

p. D. Stącel

Piłka siatkowa -powiat

II dz

9

p. D. Stącel

Czwórbój lekkoatletyczny-gmina

I dz

III ch

12

p. D. Stącel

Trójbój lekkoatletyczny-gmina

Ich

IIdz

9

p. D. Stącel

Trójbój lekkoatletyczny -powiat

II

5

p. D. Stącel

Mini piłka nożna -gmina

I

8

p. D. Stącel

Mini piłka nożna -powiat

II

8

p. D. Stącel

Gimnazjada tenis stołowy -gmina

Gimnazjada tenis stołowy -gmina

I dz

II ch

2

2

p. M. Thomas

Gimnazjada tenis stołowy-powiat

I dz

2

p. M. Thomas

XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Nastroje jesieni”

II

wyróżnienie

2

p. M. Weselak

Lekkoatletyka-gmina

I

3

p. D. Stącel

Lekkoatletyka -powiat

II

6

p. D. Stącel

Programy, projekty, akcje

ü     Na własne konto.

ü     Dzieciaki w biznesie.

ü     Zachowaj trzeźwy umysł- ogólnopolska kampania na rzecz profilaktyki uzależnień.

ü     Młody Nobel - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

 Konkursy, przeglądy, zawody wewnątrzszkolne

ü     „Mistrz ortografii” – udział uczniów szkoły podstawowej.

ü     Konkurs fotograficzny

ü     Konkurs szybkiego czytania „Minutka” dla klas I, II, III SP.

ü      Konkurs recytacji wierszy Juliana Tuwim kl. I, kl. II recytacji wierszy Ewy Szelburg-Zarembiny.

ü     Konkurs znajomości lektury „Kopciuszek” kl. I, „Zaczarowana zagroda” kl. II „O psie, który jeździł koleją” kl. III. 

ü     Konkurs pięknego czytania, „Kto czyta, żyje wielokrotnie” dla kl. IIISP.

ü     Konkurs wiedzy o USA.

ü     Konkurs ekologiczny „Nie – zwykła woda”.