Terminarz spotkań z rodzicami 

                 w roku szkonym 2014/2015

 

Termin

Temat

16.09.2014r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór oddziałowej rady rodziców, zapoznanie z WZO, wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotów, planem pracy wychowawcy.

25.11.2014r.

Spotkanie klasowe przedstawienie informacji o wynikach nauczania i zachowania.

20.01.2015r.

Spotkanie z wychowawcą- wyniki klasyfikacji śródrocznej

24.03.2015r. 

Spotkanie klasowe przedstawienie informacji o wynikach nauczania i zachowania.

21.05.2015r.

Spotkanie klasowe  z wychowawcą – informacja o wynikach w nauce, przewidywane oceny niedostateczne