Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Urzejowicach na rok szkolny 2017/2018:

  • Przewodniczący - p. Łucja Bożek
  • Z-ca przew.  - p. Katarzyna Weselak
  • Sekretarz - p. Katarzyna Dusza
  • Skarbnik - p. Urszula Lech - Inglot


Konto RR SP w Urzejowicach: PEKAO SA I O.W PRZEWORSKU: 94 1240 2597 1111 0010 7681 0724.